De seneste ændringer i selskabsloven er trådt i kraft

Mere tid til kreditorerne

Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger udløber nu 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte transaktion. Tidligere løb 4 ugers fristen fra det tidspunkt, hvor fusionen eller spaltningen osv. var besluttet.

Det betyder, at kreditorerne nu har længere tid til at gøre krav gældende.

Fra ApS til A/S på få minutter

Det er nu muligt at foretage en “straksomdannelse” af et andelsselskab til et aktieselskab. Det er en ny og meget smidigere online omdannelsesproces, som gør det muligt.

FLERE NYHEDER

Alliance Advokater

PRESSEKONTAKT

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen

+45 4579 2111
lea@alliance2970.dk