En håndfuld gode råd om skilsmisse

Mere end 2500 skilsmisser ender årligt i fogedretten. Mange af sagerne kunne helt være undgået, hvis parterne havde fået hjælp til at aftale rammerne for skilsmissen.

Ved brug af mediation eller retsmægling viser statistik at det i 2/3 af alle sager lykkes, at nå til enighed og afslutte konflikten ved brug af mediation.

Alliance Advokaters 5 gode råd til skilsmissepar:

  • Få hjælp til at tale sammen
  • Aftal fremtiden for børnene, forældremyndighed, bopæl og samvær?
  • Aftal hvad der skal ske med boligen og skal den ene blive boende?
  • Find ud af om der skal betales ægtefællebidrag?
  • Fastlæg deling af boet (den økonomiske fordeling af ejendom, bil, bankkonti, gæld, pensioner, indbo mv.)

”Det er en konstruktiv måde at løse konflikter. Ved hjælp af en upartisk tredjepart, en såkaldt mediator, bygges der bro mellem de stridende parter. Vedkommende tager ikke parti, men hører begge sider og sørger for, at begge parter tager aktivt del i at finde frem til en fælles løsning. I mediationssager er der ingen vindere eller tabere. Der er kun løsninger”, lyder det fra familieretsudvalget hos Alliance Advokater.

FLERE NYHEDER

Alliance Advokater

PRESSEKONTAKT

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen

+45 4579 2111
lea@alliance2970.dk