Få styr på fremtiden  – opret en samlivsaftale

Er du og din samlever ugifte, giver en samlivsaftale økonomisk tryghed, hvis I går fra hinanden, eller hvis den ene part går bort.

Når I flytter sammen, køber hus eller får børn, er der behov for at få et overblik over de fælles udgifter og få aftalerne på papir. En samlivsaftale giver jer næsten de samme økonomiske fordele som et ægteskab, og det kan give jer en sikker­hed, hvis fx den ene part dør, eller hvis I en dag beslutter at gå fra hinanden.

Hvad er konsekvenserne uden en samlivsaftale?

Hvis I ikke har en samlivsaftale, og manden har betalt for varige goder, såsom møbler og bil, mens kvinden har sørget for hverdagens udgifter og budgetter, har kvinden ingen rettigheder over de ting, som manden har betalt, hvis parret går fra hinanden.

En manglende samlivsaftale kan også have konsekvenser, hvis den ene part dør. Har I fx fast ejendom og fælles børn, og den ene part går bort, er det altid børnene, der arver. Det er aldrig den efterladte part, der arver uden testamente. Samleveren risikerer derfor ikke at kunne blive boende i det fælles hus.

Alliance Advokater anbefaler, at I som ugift par får en samlivsaftale, allersenest når I får børn eller køber hus sammen. Det er også fordelagtigt at lave en sam­livsaftale, hvis I bor til leje, hvor I bl.a. skal overveje, om begge parter skal skrives på lejekontrakten.

Hvad gør du nu?

  • Find din lokale Alliance Advokat på vores hjemmeside
    – det er gratis at forhøre sig
  • Aftal et møde hvis du har brug for rådgivning
  • Vi tilbyder også at holde møde pr. telefon eller hos dig privat efter nærmere aftale
  • Hent vores folder om samlivsaftaler

FLERE NYHEDER