Hvad sker der med dit digitale liv efter din død?

Vi er på nettet 24/7 og vores liv udspiller sig i høj grad digitalt. De første danskere er blevet konfronteret med de efterladtes digitale arv, og det sætter gang i tankerne: ”Hvad sker der egentlig med min e-boks, min facebook profil eller min LinkedIn efter min død?”.

Bliv klogere på, hvordan du skal forholde dig.

Hør radiointerview med Lisbeth Egede Andersson, som er formand for foreningen, fra d. 09.06.2015

 

Du bør tage stilling til, hvad der skal ske med din digitale arv. Opret et ”digitalt testamente” og få styr på dit eftermæle.

Først og fremmest bør du overdrage brugernavne og adgangskoder på dine sociale konti til enten dine pårørende eller til en advokat.

Men mange tjenesteudbydere har den brugerpolitik, at det ikke er tilladt for pårørende at logge ind på din konto – selvom du har overdraget koderne. Din digitale tilværelse skaber med andre ord forhindringer, som gør det svært at håndtere din digitale arv.

Formand for Alliance Advokater, Lisbeth Egede Andersson, fortæller, at flere og flere henvender sig med ønsket om rådgivning omkring deres digitale arv. Pårørende henvender sig, når de ikke ved, hvordan de skal forholde sig. Sider som e-boks, Google, LinkedIn og Facebook er nogle af de mest almindelige digitale konti, som pårørende gerne vil have adgang til.

Lisbeth Egede Andersson siger, at en af de opgaver, som vokser eksplosivt, er hjælp til pårørende med lukning eller overdragelse af konti. Siderne kan lukkes ved at udfylde en formular fra de enkelte konti – vedlagt relevant dokumentation. På Facebook er det også muligt at få omdannet den afdødes profilside til en ’mindeside’.

Det er dog ikke altid ligetil at få adgang til de forskellige online-konti. Lisbeth Egede Andersson forklarer: ”Hvis det drejer sig om udenlandske sider, kan den digitale arv være underlagt udenlandsk lovgivning. Det kan derfor være vanskeligt at få adgang til de sider.”

Hun ser også andre problematikker i forbindelse med den digitale arv, herunder tvivlsspørgsmål i forhold til ophavsretten på online-værker: ”Et ”online-værk” er beskyttet af ophavsretten, uanset om det foreligger fysisk eller digitalt. Det skal dog opfylde betingelserne om originalitet og individuel skaberindsats”, siger hun.

Ophavsretten til fx hjemmesider, youtube, film mv. kan overdrages, arves, udlejes, pantsættes eller gøres til genstand for kreditoropfølgning – hvis værkerne ellers er offentliggjort. En hjemmeside eller en blog, som skaber meget trafik, kan være grundlag for en annonceindtægt, som tilfalder de efterladte. Men det kan også være personlige fortællinger på Facebook, som de efterladte gerne vil have stoppet.

Uanset om det digitale materiale genererer værdi eller ej, råder hun folk til at søge advokatrådgivning om digital arv: ”Ud over ophavsretten kan der være en beskyttelsesmæssig interesse i forbindelse med den digitale arv. Der kan også være tvister i forhold til tredjemand, som måske ejer dele af den digitale arv”, forklarer Lisbeth Egede Andersson.

FLERE NYHEDER

Alliance Advokater

PRESSEKONTAKT

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen

+45 4579 2111
lea@alliance2970.dk