Alliance Advokater

ANSÆTTELSESRET

Hos Alliance Advokater får du en advokat med erfaring i ansættelsesret til at gennemgå ansættelseskontrakten og kontraktens betingelser for arbejdstid, løn, titel, opsigelsesvarsel og ferie, inden du skriver under.

Kontakt en advokat med speciale i ansættelseskontrakter og arbejdsret. En advokat kan også hjælpe dig med at forhandle bedre vilkår på plads for din ansættelseskontrakt.

Inden for ansættelsesret kan vi desuden rådgive om:

OPSIGELSE OG BORTVISNING

Vi hjælper dig med at vurdere, om opsigelsen eller bortvisningen er berettiget. Vi kan også føre din sag, hvis din arbejdsgiver har bortvist dig uden saglig grund. Kontakt straks din advokat, hvis du bliver bortvist.

ANSÆTTELSESKONTRAKT OG BEVISER

Der er lovkrav til indholdet af ansættelseskontrakter og for visse arbejdstagere. Vi kan hjælpe arbejdsgivere med at udforme kontrakten efter gældende retsregler.

KONFLIKTER I ANSÆTTELSEN

Vi hjælper både arbejdsgivere og arbejdstagere ved løsning af tvister. I sager indenfor ansættelses- og arbejdsret undersøger vi altid om der er mulighed for at løse konflikten ved forhandling, mediation eller forlig. Vi har stor erfaring i at føre retssager inden for ansættelses- og arbejdsret, hvis det skulle komme så vidt.

FUNKTIONÆRLOVEN

Funktionærloven giver funktionærer rettigheder ud over ansættelseskontrakten, og hvis en ansættelseskontrakt og funktionærlovgivningen støder sammen, er det funktionærloven, der sættes højest.

KONKURRENCEKLAUSULER

Konkurrenceklausul eller kundeklausul kan både forhindre arbejdstageren i at arbejde hos en konkurrerende virksomhed og at tage kunder med til egen kommende virksomhed.

KONTAKT ERHVERVSADVOKAT

Alliance Advokater

Henriette K.B. Andersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
ha@alliance3000.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig