Alliance Advokater

FORENINGER OG FONDE

Kontakt en Alliance Advokat med speciale i foreninger og fonde

Etablering af foreninger og alle de juridiske forhold, der knytter sig til driften af foreninger, organisationer, forbund mm., kræver en særlig viden og forståelse for, hvordan en foreningsbestyrelse arbejder, og hvilke demokratiske spilleregler der skal overholdes.

I Danmark er det en klassisk struktur, at der i tilknytning til foreninger er etableret en fond. Fonde som f.eks. er ejere af foreningernes faste ejendomme og ansvarlige for alle deres erhvervsmæssige aktiviteter. Hermed skaber man en klar adskillelse mellem foreningens erhvervsmæssige aktiviteter i fondene og foreningens kulturelle, idrætsmæssige eller andre aktiviteter.

KONTAKT ERHVERVSADVOKAT

Alliance Advokater

Jan Schøtt-Petersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
jsp@alliance3000.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig