Alliance Advokater

GÆLDSSANERING

Kontakt en Alliance Advokat med speciale i økonomisk rådgivning og gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld, og som udgangspunkt omfatter en gældssanering alle dine kreditorer. Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode.

Beløbet, som du skal betale, fastsættes, så du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin. Hvis dit rådighedsbeløb og husleje mv. svarer til dine indtægter, kan skifteretten træffe afgørelse om, at gælden helt bortfalder.

Gældssanering kommer ikke af sig selv, men kræver et grundigt forarbejde ikke mindst i forhold til dine familieforhold.

KONTAKT ALLIANCE ADVOKATER

Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig