Alliance Advokater

HEGNS-, SKEL- OG NABOSAGER

Kontakt en Alliance Advokat for at få råd og vejledning vedrørende din hegns- eller nabotvist.

Der kan nemt opstå tvister mellem naboer. Alt lige fra trafik på privat grund, placeringen eller højden på træer til naboernes fælleshegn eller egne hegn, er blandt de emner, som oftest udløser nabokonflikter.

Det er vores erfaring, at det er vigtigt at tage fat i disse sager tidligt for at undgå voldsomme nabostridigheder og i stedet søge mulighed for en mindelig løsning. I tilfælde hvor forlig ikke kan indgås, har vi god erfaring med at føre sagerne i retten.

Idet vi har et indgående kendskab til hegnsloven, de naboretlige regler og gældende retspraksis, kan vi tilbyde dig rådgivning i alle aspekter inden for hegns- og nabotvister.

Kontakt en Alliance Advokat og få råd og vejledning vedrørende din hegns- eller nabotvist.

 

KONTAKT ALLIANCE ADVOKATER

Alliance Advokater

Birgitte Harring-Lund

Alliance Advokater – Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj

www.allianceadvokater-ishøj.dk

+45 4353 6080
bhl@alliance2635.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig