Alliance Advokater

MEDIATION OG MÆGLING I ERHVERVSSAGER

Kontakt en Alliance Advokat. Vi har uddannede mediatorer, der er i stand til at mægle i alle typer af private konflikter og erhvervssager. Erfaringen viser, at succesraten for konfliktmægling er på ca. 80 procent.

Mægling er en effektiv vej ud af en konflikt. En juridisk tvist eller konflikt i privatlivet såvel som erhvervslivet kan have store økonomiske og menneskelige konsekvenser for de involverede parter, hvis man vælger at gå rettens vej.

For en virksomhed bliver en retssag hurtigt meget ressourcekrævende. Og selvom virksomheden får medhold i retten, kan sagen godt koste i form af goodwill i hele branchen.

Derfor er der et øget fokus på mediation og konfliktmægling frem for retslige domsafsigelser. Og erfaringen viser, at succesraten for konfliktmægling i erhvervstvister er på ca. 80 procent. Så der er god grund til at overveje konfliktmægling, næste gang virksomheden står over for en tvist.

Et konfliktmæglingsforløb går ud på, at de stridende parter indgår i en dialog under vejledning af en mediator. Under mediationen finder parterne i fællesskab frem til en løsning på tvisten, som de begge kan leve med. Konfliktmægling medvirker dermed til, at begge parter er tilfredse med udgangen på sagen, og i mange tilfælde kan parterne fortsætte samarbejdet efterfølgende.

 

KONTAKT ADVOKAT

Alliance Advokater

Birgitte Harring-Lund

Alliance Advokater – Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj

www.allianceadvokater-ishøj.dk

+45 4353 6080
bhl@alliance2635.dk
Alliance Advokater

Henriette K.B. Andersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
ha@alliance3000.dk
Alliance Advokater

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen

Alliance Advokater Hørsholm
Hovedgaden 47
2970 Hørsholm

www.allianceadvokater-hoersholm.dk

+45 4579 2111
lea@alliance2970.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig