Alliance Advokater

RETSSAGER OG VOLDGIFT

Kontakt Alliance Advokater og få rådgivning og hjælp til din sag

Vi hjælper med mange forskellige typer private retssager, ofte i forbindelse med:

  • Skilsmisse og vilkår om bidrag eller lejlighed
  • Forældremyndighed/børns bopæl
  • Tvister om pengekrav
  • Mangler ved fast ejendom
  • Ansættelsesretlige tvister
  • Strafferet
  • Boligretssager

 

DU KAN OGSÅ FÅ SAGEN AFGJORT UDEN AT GÅ I RETTEN

Som udgangspunkt afgøres civile tvister i retten, men som alternativ kan visse tvister i stedet afgøres ved voldgift. Det betyder, at sagen ikke indbringes for retten, men i stedet afgøres af voldgiftsretten, der består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne i fællesskab har valgt.

Mediation og konfliktmægling er også en mulighed.

 

KONTAKT ALLIANCE ADVOKATER

Alliance Advokater

Henriette K.B. Andersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
ha@alliance3000.dk
Alliance Advokater

Jan Schøtt-Petersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
jsp@alliance3000.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig