Alliance Advokater

PERSONSKADE OG ERSTATNING

Du kan få erstatning for personskade, hvis du er kommet ud for en ulykke, hvor der er en ansvarlig skadevolder. Du skal hurtigt gøre et erstatningskrav gældende over for skadevolder eller forsikringsselskab. En erstatningsadvokat hjælper dig med at gøre dit krav gældende.

Kontakt Alliance Advokater ved personskade, så hjælper vi dig med at rejse krav over for den erstatningsansvarlige og føre retssag, hvis ikke kravet bliver anerkendt. Har du været udsat for en begivenhed, hvor det har været nødvendigt at involvere dit forsikringsselskab, kan vi rådgive om sagsforløbet med forsikringsselskabet. Vi rådgiver i private erstatningssager og erstatning ved arbejdsskade, patientskader og i voldssager.

ERSTATNINGENS STØRRELSE

Erstatningen har sammenhæng med, hvilken skadestype der er tale om. Der kan bl.a. være tale om dækning for:

  • Udgifter til sygebehandling
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Advokatudgifter

KONTAKT ADVOKAT OM PERSONSKADE OG ERSTATNING

Alliance Advokater

Jan Schøtt-Petersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
jsp@alliance3000.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig