Alliance Advokater

SKAT OG AFGIFTER

Kontakt Alliance Advokater. Vi er dagligt involveret i sager inden for skatteret.

Skatter og afgifter er en betydelig del af enhver dansk virksomheds hverdag. Næsten ethvert beløb, der betales for køb af varer og tjenesteydelser, bliver ramt af moms og afgifter, ligesom modtageren er skattepligtig af sin fortjeneste.

Der findes et uoverskueligt antal afgifter på forskellige varer og tjenester, samt et ligeså uoverskueligt antal undtagelser og fravigelser fra såvel afgifts- som skatteregler.

Inden for skatteretten omfatter den typiske advokatrådgivning:

  • Administrative klagesager
  • Frynsegoder
  • Generationsskifte
  • Generel rådgivning om moms og afgiftsregler
  • Incitamentsordninger
  • Muligheder for fradrag for forskellige udgifter
  • Omstruktureringer af virksomheder
  • Retssager
  • Skattemæssigt valg af selskabsform

 

KONTAKT ERHVERVSADVOKAT

Alliance Advokater

Jan Schøtt-Petersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
jsp@alliance3000.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig