Alliance Advokater

SKILSMISSE, BODELING OG FORÆLDREMYNDIGHED

Kontakt en advokat fra Alliance Advokater i dit område, som kan rådgive om separation, skilsmisse og bodeling, når du skal skilles eller separeres fra din ægtefælle.

Vi kan hjælpe jer tage stilling til spørgsmål om:

Forældremyndighed, bopælsadresse og samvær ved fælles børn
Hvor meget skal der skal betales i børnebidrag?
Hvem skal blive boende i den den tidligere fælles lejebolig?
Har man ret til ægtefællebidrag?
Hvordan skal pensioner og forsikringer deles?
Er der særeje, der skal behandles særskilt?
Hvordan skal boet deles?
Skal en af parterne blive i den faste ejendom?

 

BODELING

En bodeling foregår i princippet fuldstændig særskilt fra separation og skilsmisse og indebærer, at alt det, som ejes i fællesskab herunder hus, bil, pensionsordninger – og gæld, deles mellem jer.

For at sikre, at der bliver indgået aftaler i forbindelse med bodelingen, som begge parter er tilfredse med, er det en god idé at have en advokat fra Alliance Advokater.

BØRN OG SKILSMISSE

Forældremyndighed

Hvis et par har fælles forældremyndighed, fortsætter den fælles forældremyndighed uafhængigt af samlivsophør, separation eller skilsmisse. I skal derfor intet foretage jer, hvis I fortsat ønsker fælles forældremyndighed.

Barnets bopæl

Selvom der er fælles forældremyndighed, skal barnets bopæl registreres hos en af forældrene. Den af forældrene, som barnets bopæl er registreret hos, får udbetalt børnetilskud fra det offentlige og har som udgangspunkt også ret til at modtage børnebidrag fra den anden forælder.

Samvær

Den, barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden forælder er samværsforælder. Bopælsforælderen kan have forældremyndigheden alene, eller der kan være fælles forældremyndighed.

Et barn har ret til kontakt med begge forældre. Dette gælder uanset, om forældrene flytter fra hinanden eller aldrig har boet sammen. Forældrene kan selv indgå en aftale om samvær, men hvis forældrene ikke kan blive enige om samværet, kan man bede Statsforvaltningen om at få fastsat samværet.

En samværsaftale skal være til barnets bedste. Samværet med forældrene er således en rettighed, barnet har.

En advokat som bisidder i Statsforvaltningen

Hvis I ikke er enige om vilkårene for skilsmissen, bliver I indkaldt til møde i Statsforvaltningen, hvor I får vejledning om reglerne og hjælp til at finde en løsning. Hvis I stadig ikke kan blive enige, skal sagen for retten. Det kan være en meget stor hjælp at have en advokat med som bisidder.

KONTAKT ADVOKAT

Alliance Advokater

Birgitte Harring-Lund

Alliance Advokater – Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj

www.allianceadvokater-ishøj.dk

+45 4353 6080
bhl@alliance2635.dk
Alliance Advokater

Henriette K.B. Andersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
ha@alliance3000.dk
Alliance Advokater

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen

Alliance Advokater Hørsholm
Hovedgaden 47
2970 Hørsholm

www.allianceadvokater-hoersholm.dk

+45 4579 2111
lea@alliance2970.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig