Alliance Advokater

ARV, TESTAMENTE OG DØDSBO

Hos Alliance Advokater finder du en advokat specialiseret i arv, testamente og opgørelse af dødsbo i hovedstaden, Nordsjælland og Gladsaxe.

KONTAKT EN ARVEADVOKAT

 

OPRET TESTAMENTE, OG HOLD DET OPDATERET

Et testamente sikrer, at din partner, dine børn eller måske en helt tredje tilgodeses, når arven fordeles. Du bør også overveje, om din ægtefælle skal sidde i uskiftet bo, om arven skal tilfalde arvingerne som særeje, og i så fald hvilken form for særeje til henholdsvis livsarvinger, børn og ægtefælle. Du bør også sørge for en gennemgang af jeres eksisterende testamente, hvis din situation eller dine ønsker har ændret sig.

DØDSBO – PRIVAT ELLER OFFENTLIGT SKIFTE

Et skifte af dødsbo kan enten ske ved privat skifte eller offentligt skifte – også kaldet bobestyrerbehandling. Det er arvingerne, der bestemmer, hvordan boet skal behandles, men privat skifte kræver enighed mellem arvingerne om, hvad der skal ske med boets aktiver, og forudsætter samarbejdsvilje blandt arvingerne. Vælger de efterladte, at boet i stedet behandles som offentligt skifte, udpeger skifteretten en autoriseret bobestyrer til at stå for boets behandling.

Et privat skifte kan på ethvert tidspunkt i dødsbobehandlingen overgå til bobestyrerbehandling, hvis blot én af arvingerne anmoder skifteretten om det.

MØDET I SKIFTERETTEN

Når skifteretten er informeret om dødsfaldet, indkaldes nærmeste efterladte til et møde. Forud for mødet med skifteretten kan du med fordel kontakte en advokat, som kan afklare, hvordan dødsboet skal behandles.

VALG AF BOBEHANDLING

Hvordan, et dødsbo skal behandles, afhænger af arve- og formueforholdene. Er gælden større end aktiverne, må boet deles mellem afdødes kreditorer. Så bliver boet behandlet som et konkursbo – et såkaldt insolvent dødsbo. Er boet derimod solvent, er der flere muligheder for bobehandling.

USKIFTET BO

Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, kan denne blive siddende i uskiftet bo. Parrets fællesbørn skal ikke give samtykke til uskiftet bo. Det skal afdødes eventuelle særbørn derimod. Bliver den efterladte ægtefælle siddende i uskiftet bo, overtager denne samtidig afdødes gældsforpligtelser. Derfor er det vigtigt, at man grundigt får undersøgt omfanget af afdødes gæld og  pante- og kautionsforhold

BØRNETESTAMENTE

I børnefamilier bør man overveje et børnetestamente. Med et børnetestamente tager forældrene stilling til, hvem der skal have forældremyndigheden over deres børn i tilfælde af, at begge forældre afgår ved døden samtidigt.

ADVOKATER MED SPECIALE I ARV OG DØDSBO

Alliance Advokater

Birgitte Harring-Lund

Alliance Advokater – Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj

www.allianceadvokater-ishøj.dk

+45 4353 6080
bhl@alliance2635.dk
Alliance Advokater

Henriette K.B. Andersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
ha@alliance3000.dk
Alliance Advokater

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen

Alliance Advokater Hørsholm
Hovedgaden 47
2970 Hørsholm

www.allianceadvokater-hoersholm.dk

+45 4579 2111
lea@alliance2970.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig