Alliance Advokater

TVANGSAUKTION

Kontakt en Alliance Advokat med speciale i tvangsauktion.

En tvangsauktion er et “tvangssalg”. Tvangsauktionssagen kan iværksættes af en person, som har penge til gode hos ejeren af ejendommen eller genstanden. Det kan for eksempel være en panthaver, der ikke har modtaget terminsydelser.

Tvangsauktion over fast ejendom

Alle tvangsauktioner over fast ejendom sker i fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen ligger. Den, der har iværksat tvangsauktionen, skal lave en salgsopstilling over ejendommen med alle oplysninger om ejendommen. Salgsopstillingen og standardauktionsvilkårene danner grundlaget for tvangsauktionen.

Tvangsauktion over løsøre

Tvangsauktioner over løsøre kan efter henvisning af fogeden afholdes ved en auktionsleder. Tvangsauktioner over registrerede skibe og luftfartøjer samt gældsbreve og andre fordringer afholdes af fogedretten, mens aktier og andre værdipapirer realiseres ved tvangssalg efter forudgående autorisation fra fogedretten af en værdipapirhandler, typisk et pengeinstitut.

Tvangsauktioner er offentlige. Alle, der møder, kan afgive bud på auktionen. Kan du ikke selv møde, kan du lade en Alliance Advokat byde for dig.

KONTAKT ERHVERVSADVOKAT

Alliance Advokater

Henriette K.B. Andersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
ha@alliance3000.dk
Alliance Advokater

Jan Schøtt-Petersen

Alliance Advokater – Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

www.allianceadvokater-helsingør.dk

+45 4921 9700
jsp@alliance3000.dk
Alliance Advokater - når engagement og viden er vigtig